Thẻ: Mây Lang Thang Sài Gòn

TUẤN NGỌC – ĐỨC HUY 31.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

TUẤN NGỌC – ĐỨC HUY 31.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

Ngày đăng: 30/11/2022

TUẤN NGỌC - ĐỨC HUY 31.12 ĐÊM NHẠC NEW YEAR'S EVE MÂY SAIGON LIVESTAGE TUẤN NGỌC - ĐỨC HUY 31.12.2022 Từ 20g30 đến 23g00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG ...

MYRA TRẦN – LÂM BẢO NGỌC 25.12 –  SÀI GÒN LIVESTAGE

MYRA TRẦN – LÂM BẢO NGỌC 25.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

Ngày đăng: 30/11/2022

MYRA TRẦN - LÂM BẢO NGỌC 25.12 ĐÊM NHẠC GIÁNG SINH MÂY SAIGON LIVESTAGE MYRA TRẦN & KHÁCH MỜI: LÂM BẢO NGỌC 25.12.2022 Từ 20g00 đến 23g00   1. THÔNG TIN ĐẶT ...

TUẤN NGỌC 24.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

TUẤN NGỌC 24.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

Ngày đăng: 30/11/2022

TUẤN NGỌC 24.12 ĐÊM NHẠC X'MAS NIGHT MÂY SAIGON LIVESTAGE TUẤN NGỌC 24.12 24.12.2022 Từ 20g30 đến 23g00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG PREMIUM/ ON CLOUD 9: 3.200.000  VNĐ VIP/ ...

VŨ CÁT TƯỜNG 23.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

VŨ CÁT TƯỜNG 23.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

Ngày đăng: 30/11/2022

VŨ CÁT TƯỜNG 23.12 ĐÊM NHẠC WINTER SHOW NHỮNG HÀNH TINH MÂY SAIGON LIVESTAGE VŨ CÁT TƯỜNG 23.12.2022 Từ 20g30 đến 23g00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG PREMIUM/ ON CLOUD ...

Ý LAN 18.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

Ý LAN 18.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

Ngày đăng: 30/11/2022

Ý LAN 18.12  ĐÊM NHẠC MÀU HỒNG MÂY SAIGON LIVESTAGE DANH CA  Ý LAN 18.12.2022 Từ 20g00 đến 23g00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG PREMIUM/ ON CLOUD 9: 1.100.000 ...

QUỐC THIÊN – BACH CÔNG KHANH –  NAM EM – NAM ANH 17.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

QUỐC THIÊN – BACH CÔNG KHANH – NAM EM – NAM ANH 17.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

Ngày đăng: 30/11/2022

QUỐC THIÊN - BACH CÔNG KHANH - NAM EM - NAM ANH 17.12 - SÀI GÒN LIVESTAGE ĐÊM NHẠC SÀI GÒN LẬP ĐÔNG MÂY SAIGON LIVESTAGE QUỐC THIÊN ...

THANH LAM & QUỐC TRUNG 16.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

THANH LAM & QUỐC TRUNG 16.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

Ngày đăng: 30/11/2022

THANH LAM & QUỐC TRUNG 16.12 ĐÊM NHẠC BÌNH MINH SHOW MÂY SAIGON LIVESTAGE THANH LAM & QUỐC TRUNG 16.12.2022 Từ 20g00 đến 23g00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG ...

NGUYỄN TRẦN TRUNG QUÂN – TĂNG PHÚC – DƯƠNG EDWARD 10.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

NGUYỄN TRẦN TRUNG QUÂN – TĂNG PHÚC – DƯƠNG EDWARD 10.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

Ngày đăng: 30/11/2022

NGUYỄN TRẦN TRUNG QUÂN - TĂNG PHÚC - DƯƠNG EDWARD 10.12 ĐÊM NHẠC BA CHÀNG NGỰ LÂM MÂY SAIGON LIVESTAGE NGUYỄN TRẦN TRUNG QUÂN - TĂNG PHÚC - ...

PHẠM KHÁNH HƯNG – PHẠM QUỲNH ANH 03.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

PHẠM KHÁNH HƯNG – PHẠM QUỲNH ANH 03.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

Ngày đăng: 30/11/2022

PHẠM KHÁNH HƯNG - PHẠM QUỲNH ANH 03.12  ĐÊM NHẠC MƠ MỘT HẠNH PHÚC MÂY SAIGON LIVESTAGE PHẠM KHÁNH HƯNG - PHẠM QUỲNH ANH 03.12.2022 Từ 20g00 đến 23g00   1. THÔNG ...

LÂM THÚY VÂN 02.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

LÂM THÚY VÂN 02.12 – SÀI GÒN LIVESTAGE

Ngày đăng: 29/11/2022

LÂM THÚY VÂN 02.12  ĐÊM NHẠC SOLO NIGHT  MÂY SAIGON LIVESTAGE LÂM THÚY VÂN 02.12.2022 Từ 20g00 đến 23g00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG PREMIUM/ ON CLOUD 9: 1.200.000  ...