Liveshow tháng 12

PHẠM KHÁNH HƯNG – PHẠM THANH THẢO – TRƯƠNG THẢO NHI 30.12

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 300,000đ

HÀ NHI – PHẠM QUỲNH ANH 31.12

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

VĂN MAI HƯƠNG – LÂN NHÃ 08.12

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

QUỐC THIÊN – PHẠM QUỲNH ANH 10.12

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

PHAN MẠNH QUỲNH 29.12

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

GIÁNG SINH CÙNG LỮ GIA 23.12

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 650,000đ

TUẤN NGỌC – THÚY ANH 31.12

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 650,000đ

BẰNG KIỀU 30.12

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 650,000đ

QUANG VINH – LƯƠNG BÍCH HỮU 22.12

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

MYRA TRẦN 17.12

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 350,000đ