Liveshow tháng 9

PHAN MẠNH QUỲNH – THANH HÓA 14.09

80 Đường Bà Triệu, Phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Giá: 450,000đ

LÂN NHÃ – VINH 01.09

Số 06, Lên Mao, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Giá: 750,000đ

VŨ CÁT TƯỜNG 01.09

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 550,000đ

LỊCH DIỄN THÁNG 09/2023 MÂY LANG THANG ĐÀ LẠT

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: Liên hệ

TRỊNH THĂNG BÌNH 30.09

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

VĂN MAI HƯƠNG 29.09

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

BẠCH CÔNG KHANH – NGUYÊN HÀ 22.09

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

NGUYỄN KIỀU OANH – QUÂN LEE #1 | 16.09

Thung Lũng Mây, 04 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt 

Giá: 150,000đ

PHẠM QUỲNH ANH – DƯƠNG EDWARD 15.09

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

NGUYỄN KIỀU OANH – QUÂN LEE #1 | 15.09

Thung Lũng Mây, 04 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt 

Giá: 150,000đ