Liveshow tháng 6

TRỊNH THĂNG BÌNH 24.06

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

THANH HÀ – PHƯƠNG UYÊN 17.06

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

PHẠM QUỲNH ANH – TRUNG QUÂN 10.06

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

ƯNG HOÀNG PHÚC 04.06

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

PHAN MẠNH QUỲNH 03.06

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

VĂN MAI HƯƠNG 02.06

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ