Liveshow tháng 5

QUANG HÀ – MINH TUYẾT 26.05

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

QUANG DŨNG 10.05

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

MAI TIẾN DŨNG – PHƯƠNG LINH 17.05

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

LÊ HIẾU – LÂM BẢO NGỌC 31.05

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

THÙY DUNG 25.05

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 250,000đ

PHAN MẠNH QUỲNH 11.05

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

VŨ CÁT TƯỜNG 18.05

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 550,000đ

THÙY CHI Ι HAPPY B’DAY 04.05

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

HÀ NHI 28.05

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

TÙNG – NHẠC CỦA TRANG 27.05

Cabin In The Woods, Tổ dân phố 13, Hẻm 63 đèo Prenn, Thành phố Đà Lạt

Giá: 250,000đ