Liveshow tháng 5

HÀ NHI 28.05

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

TÙNG – NHẠC CỦA TRANG 27.05

Cabin In The Woods, Tổ dân phố 13, Hẻm 63 đèo Prenn, Thành phố Đà Lạt

Giá: 250,000đ

PHẠM KHÁNH HƯNG 27.05

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 250,000đ

TUÁN NGỌC – HOÀNG DŨNG 27.05

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

MAI TIẾN DŨNG – VÕ HẠ TRÂM 21.05

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

UYÊN LINH 20.05

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

MỸ LINH – MYRA TRẦN 19.05

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

PHAM QUỲNH ANH – HAMLET TRƯƠNG 13.05

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

VƯƠNG ANH TÚ – VICKY NHUNG 12.05

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

HÀ TRẦN 06.05

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 350,000đ