Mây Lang Thang Hà Nội

HOÀNG DŨNG – SÒ DUY ANH BAND 12.03

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 550,000đ

LÊ HIẾU – VŨ 17.02

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 550,000đ

HOA CỎ MÙA XUÂN: MỸ LINH – UYÊN LINH 05.02

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 550,000đ

HAPPY WOMEN’S DAY: MYRA TRẦN 09.03

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 550,000đ

HAPPY WOMEN’S DAY: THÁI ĐINH – NGUYÊN HÀ 08.03

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 450,000đ

HAPPY WOMEN’S DAY: LÊ HIẾU – PHƯƠNG LINH 07.03

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 550,000đ

ĐINH MẠNH NINH – MINH VƯƠNG – HỒNG DƯƠNG 19.02

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 450,000đ

MỸ LINH – UYÊN LINH 06.02

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 650,000đ

TRUNG QUÂN 04.02

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 650,000đ

XUÂN BA MIỀN: HỒ VĂN CƯỜNG 15.02

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 650,000đ