Mây Lang Thang Hà Nội

VĂN MAI HƯƠNG 28.06

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 950,000đ

QUANG VINH 19.07

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 750,000đ

CONCERT TOUR SHE IN SHINE Ι HÀ NHI 23.06

91,Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giá: 1,200,000đ

QUANG HÀ – NGUYỄN KIỀU OANH 15.06

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 550,000đ

VŨ CÁT TƯỜNG 08.06

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 950,000đ

LÊ HIẾU – PHƯƠNG LINH 26.05

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 550,000đ

MỸ LINH – NGUYÊN HÀ 20.07

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 550,000đ

THÙY CHI 21.07

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 550,000đ

PHAN MẠNH QUỲNH 31.05

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 950,000đ

BẢO ANH – HÀ AN HUY 10.05

SOL 8 - LIVE STAGE - Số 8, Phố Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá: 550,000đ