Liveshow tháng 4

DƯƠNG EDWARD 19.04

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 250,000đ

LÊ HIẾU – VŨ 26.04

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

MAI TIẾN DŨNG – PHƯƠNG LINH 14.04

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

HỒ QUỲNH HƯƠNG Ι CỨ ĐỂ CHO EM 12.04

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

TĂNG PHÚC 29.04

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

HOÀNG HẢI – HIỀN THỤC 06.04

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

LÂN NHÃ – NGUYÊN HÀ 21.04

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 650,000đ

LÊ HIẾU – LÂM BẢO NGỌC 07.04

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

LAM TRƯỜNG – HIỀN THỤC 27.04

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

TRUNG QUÂN 20.04

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 750,000đ