Liveshow tháng 4

MYRA TRẦN 30.04

7B Hoàng Hoa Thám ( Hẻm Hầm Đá, Sau Dinh I), phường 10, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

BẰNG KIỀU 30.04

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 650,000đ

NHƯ QUỲNH – PHƯƠNG Ý 29.04

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 500,000đ

TRỊNH THĂNG BÌNH – BIRTHDAY SHOW 29.04

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

TRỊNH CA 22.04

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 150,000đ

LỆ QUYÊN 22.04

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 650,000đ

ƯNG HOÀNG PHÚC – THU THỦY 21.04

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

NGUYỄN TRẦN TRUNG QUÂN – TĂNG PHÚC 15.04

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

MẠNH QUỲNH – 14.04

7B Hoàng Hoa Thám ( Hẻm Hầm Đá, Sau Dinh I), phường 10, Đà Lạt

Giá: 350,000đ