Liveshow tháng 8

VŨ CÁT TƯỜNG 26.08

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 550,000đ

Tình Khúc Công Phụng | Tuấn Ngọc – Hà Trần 05.08

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 650,000đ

DẠ KHÚC 26.08

Thung Lũng Mây, 04 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt 

Giá: 500,000đ

Myra Trần – Đà Lạt 06.08

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

LỊCH DIỄN THÁNG 08/2023 MÂY LANG THANG ĐÀ LẠT

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: Liên hệ

DƯƠNG EDWARD – VICKY NHUNG 11.08

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

BẰNG KIỀU – LAM ANH 12.08

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 650,000đ

PHƯỢNG VŨ LIVESHOW 12.08

Thung Lũng Mây, 04 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt 

Giá: 200,000đ

TRỊNH THĂNG BÌNH 13.08

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

VĂN MAI HƯƠNG – ĐÀ LẠT 18.08

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ