Liveshow tháng 8

LỊCH DIỄN THÁNG 08/2023 MÂY LANG THANG ĐÀ LẠT

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: Liên hệ

DẠ KHÚC 26.08

Thung Lũng Mây, 04 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt 

Giá: 500,000đ

VŨ CÁT TƯỜNG 26.08

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 550,000đ

PHƯƠNG LINH – QUỐC THIÊN 25.08

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

THE LEGACY 20.08

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 650,000đ

TĂNG PHÚC – TRƯƠNG THẢO NHI 19.08

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

VĂN MAI HƯƠNG – ĐÀ LẠT 18.08

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

TRỊNH THĂNG BÌNH 13.08

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

PHƯỢNG VŨ LIVESHOW 12.08

Thung Lũng Mây, 04 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt 

Giá: 200,000đ

BẰNG KIỀU – LAM ANH 12.08

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 650,000đ