Mây Lang Thang Đà Nẵng

LỆ QUYÊN 05.01

36 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

Giá: 650,000đ

VĂN MAI HƯƠNG – VŨ 8.10

36 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

Giá: 650,000đ

LÊ HIẾU – VŨ 21.05

Veranda , Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 450,000đ

Lịch diễn Liveshow Mây Lang Thang Đà Nẵng tháng 5

Veranda , Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 450,000đ

TRUNG QUÂN – HÀ TRẦN 02.05

Veranda , Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 550,000đ

BẰNG KIỀU 01.05

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 550,000đ

LỆ QUYÊN 23.04

Veranda , Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 550,000đ

MYRA TRẦN – ĐÀ NẴNG 24.03

Veranda , Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 450,000đ

UYÊN LINH – TUẤN NGỌC 18.02

Veranda , Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 450,000đ

TRUNG QUÂN IDOL 29.01 – VERANDA ĐÀ NÃNG

Veranda , Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 450,000đ