Mây Lang Thang Đà Nẵng

LÊ HIẾU – VŨ 21.05

Veranda , Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 450,000đ

Lịch diễn Liveshow Mây Lang Thang Đà Nẵng tháng 5

Veranda , Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 450,000đ

ƯNG HOÀNG PHÚC 24.01 – ĐÀ NẴNG

Veranda , Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 450,000đ

LÊ HIẾU 25.01 – ĐÀ NẴNG

Veranda , Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 550,000đ

TĂNG PHÚC 28.01 – ĐÀ NẴNG

Veranda , Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 550,000đ

TRUNG QUÂN IDOL 29.01 – VERANDA ĐÀ NÃNG

Veranda , Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 450,000đ

UYÊN LINH – TUẤN NGỌC 18.02

Veranda , Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 450,000đ

MYRA TRẦN – ĐÀ NẴNG 24.03

Veranda , Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 450,000đ

LỆ QUYÊN 23.04

Veranda , Đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Giá: 550,000đ

BẰNG KIỀU 01.05

519 Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 550,000đ