Liveshow tháng 10

VŨ CÁT TƯỜNG 28.10

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 550,000đ

VĂN MAI HƯƠNG – PHẠM HỒNG PHƯỚC 27.10

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

THÙY DUNG 14.10

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

MYRA TRẦN & KHÁCH MỜI: PHƯỢNG VŨ 22.10

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

QUANG TRUNG – BÙI CÔNG NAM 21.10

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

LAM TRƯỜNG – PHẠM QUỲNH ANH 20.10

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

BẰNG KIỀU 14.10

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 650,000đ

PHAN MẠNH QUỲNH 13.10

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

LÊ HIẾU – NGUYÊN HÀ 07.10

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

LƯƠNG BÍCH HỮU – VICKY NHUNG 06.10

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 350,000đ