Thẻ: Mây Lang Thang Đà Nắng

Lịch diễn Liveshow Mây Lang Thang Đà Nẵng tháng 5

Lịch diễn Liveshow Mây Lang Thang Đà Nẵng tháng 5

Ngày đăng: 25/04/2023

Lịch diễn Liveshow Mây Lang Thang Đà Nẵng tháng 5 𝐁𝐀̉𝐍 𝐓𝐈𝐍 𝐃𝐔̛̣ 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐇𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐓𝐑𝐄̂𝐍 𝐌𝐀̂𝐘 𝐶ℎ𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 5, 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑚𝑢̀𝑎 ℎ𝑒̀ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 ...

TRUNG QUÂN – HÀ TRẦN 02.05

TRUNG QUÂN – HÀ TRẦN 02.05

Ngày đăng: 18/04/2023

TRUNG QUÂN - HÀ TRẦN VERANDA, TP ĐÀ NẴNG TRUNG QUÂN - HÀ TRẦN 02.05.2023 Từ 19g30 đến 22g00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG PREMIUM / THÀNH THƠI: ...

BẰNG KIỀU 01.05

BẰNG KIỀU 01.05

Ngày đăng: 18/04/2023

BẰNG KIỀU 01.05 VERANDA, TP ĐÀ NẴNG BẰNG KIỀU & KHÁCH MỚI: PHƯỢNG VŨ 01.05.2023 Từ 19g30 đến 22g00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG PREMIUM / THÀNH THƠI: ...

LỆ QUYÊN 23.04

LỆ QUYÊN 23.04

Ngày đăng: 18/04/2023

LỆ QUYÊN 23.04 VERANDA, TP ĐÀ NẴNG LỆ QUYÊN & KHÁCH MỜI: MẠNH ĐỒNG 23.04.2023 Từ 19g30 đến 22g00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG PREMIUM / THÀNH THƠI: ...

MYRA TRẦN – ĐÀ NẴNG 24.03

MYRA TRẦN – ĐÀ NẴNG 24.03

Ngày đăng: 08/02/2023

MYRA TRẦN - ĐÀ NẴNG 23.04 VERANDA, TP ĐÀ NẴNG MYRA TRẦN & KM: LÂM BẢO NGỌC - NGUYỄN KIỀU OANH 24.03.2023 Từ 19g30 đến 22g00   1. THÔNG TIN ĐẶT ...

TRUNG QUÂN IDOL 29.01 – VERANDA ĐÀ NÃNG

TRUNG QUÂN IDOL 29.01 – VERANDA ĐÀ NÃNG

Ngày đăng: 09/12/2022

TRUNG QUÂN IDOL 29.01 VERANDA TP. ĐÀ NẴNG TRUNG QUÂN IDOL 29.01.2023 Từ 19g30 đến 22g00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG ON CLOUD 9 ( PREMIUM): 1.500.000 VNĐ ...

TĂNG PHÚC 28.01 – ĐÀ NẴNG

TĂNG PHÚC 28.01 – ĐÀ NẴNG

Ngày đăng: 01/12/2022

TĂNG PHÚC 28.01 VERANDA TP. ĐÀ NẴNG TĂNG PHÚC 28.01.2023 Từ 19g30 đến 22g00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG ON CLOUD 9 ( PREMIUM): 1.400.000 VNĐ Vé bao ...

LÊ HIẾU 25.01 – ĐÀ NẴNG

LÊ HIẾU 25.01 – ĐÀ NẴNG

Ngày đăng: 01/12/2022

LÊ HIẾU 25.01 VERANDA TP. ĐÀ NẴNG LÊ HIẾU 25.01.2023 Từ 19g30 đến 22g00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG ON CLOUD 9 ( PREMIUM): 1.400.000 VNĐ Vé bao ...

ƯNG HOÀNG PHÚC 24.01 – ĐÀ NẴNG

ƯNG HOÀNG PHÚC 24.01 – ĐÀ NẴNG

Ngày đăng: 01/12/2022

ƯNG HOÀNG PHÚC 24.01 VERANDA TP. ĐÀ NẴNG ƯNG HOÀNG PHÚC 24.01.2023 Từ 19g30 đến 22g00   1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG ON CLOUD 9 ( PREMIUM): 1.500.000 VNĐ ...

TUẤN NGỌC – THANH HÀ 17.12 – ĐÀ NẴNG

TUẤN NGỌC – THANH HÀ 17.12 – ĐÀ NẴNG

Ngày đăng: 29/11/2022

TUẤN NGỌC - THANH HÀ 17.12 BUỒN ƠI CHÀO MI VERANDA TP. ĐÀ NẴNG TUẤN NGỌC - THANH HÀ 17.12.2022 Từ 19g30 đến 22g00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG ...