Thẻ: Mây Lang Thang Đà Lạt

KHÁNH HÀ – TÔ CHẤN PHONG 11.03

KHÁNH HÀ – TÔ CHẤN PHONG 11.03

Ngày đăng: 07/02/2023

KHÁNH HÀ - TÔ CHẤN PHONG 11.03 CHIỀU NHẠC TRÊN MÂY KHÁNH HÀ - TÔ CHẤN PHONG 11.03.2023 Từ 17g00 đến 19g00 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG THẢNH ...

VŨ CÁT TƯỜNG 04.03

VŨ CÁT TƯỜNG 04.03

Ngày đăng: 07/02/2023

VŨ CÁT TƯỜNG 04.03 CHIỀU NHẠC TRÊN MÂY VŨ CÁT TƯỜNG 04.03 04.03.2023 Từ 17g00 đến 19g00   1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG THẢNH THƠI: 1.500.000 VNĐ Bao gồm ...

ƯNG HOÀNG PHÚC 03.03

ƯNG HOÀNG PHÚC 03.03

Ngày đăng: 07/02/2023

ƯNG HOÀNG PHÚC 03.03 CHIỀU NHẠC TRÊN MÂY ƯNG HOÀNG PHÚC & KHÁCH MỜI: QUANG ĐĂNG TRẦN 03.03.2023 Từ 17g00 đến 19g00   1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG THẢNH ...

LAM TRƯỜNG 25.02

LAM TRƯỜNG 25.02

Ngày đăng: 07/02/2023

LAM TRƯỜNG 25.02 CHIỀU NHẠC TRÊN MÂY LAM TRƯỜNG & KHÁCH MỜI: TIÊU CHÂU NHƯ QUỲNH 25.02.2023 Từ 17g00 đến 19g00   1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG THẢNH THƠI: ...

LÂN NHÃ 19.02

LÂN NHÃ 19.02

Ngày đăng: 07/02/2023

LÂN NHÃ 19.02 CHIỀU NHẠC TRÊN MÂY LÂN NHÃ 19.02.2023 Từ 17g00 đến 19g00   1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG THẢNH THƠI: 1.100.000 VNĐ Bao gồm 1 phần nước BỀNH ...

HÀ NHI 17.02

HÀ NHI 17.02

Ngày đăng: 07/02/2023

HÀ NHI 17.02 CHIỀU NHẠC TRÊN MÂY HÀ NHI 17.02.2023 Từ 17g00 đến 19g00   1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG THẢNH THƠI: 1.100.000 VNĐ Bao gồm 1 phần nước BỀNH ...

THÙY CHI – NGỌC LINH 12.02

THÙY CHI – NGỌC LINH 12.02

Ngày đăng: 07/02/2023

THÙY CHI - NGỌC LINH 12.02 CHIỀU NHẠC TRÊN MÂY THÙY CHI - NGỌC LINH 12.02.2023 Từ 17g00 đến 19g00   1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG THẢNH THƠI: 1.000.000 ...

UYÊN LINH – TUẤN NGỌC 11.02

UYÊN LINH – TUẤN NGỌC 11.02

Ngày đăng: 07/02/2023

UYÊN LINH - TUẤN NGỌC 11.02 CHIỀU NHẠC TRÊN MÂY UYÊN LINH - TUẤN NGỌC 11.02.2023 Từ 17g00 đến 19g00   1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG THẢNH THƠI: 1.500.000 ...

NGỌC MAI 06.01 – ĐÊM NHẠC TRÊN MÂY

NGỌC MAI 06.01 – ĐÊM NHẠC TRÊN MÂY

Ngày đăng: 24/12/2022

NGỌC MAI 06.01 ĐÊM NHẠC TRÊN MÂY NGỌC MAI  06.01 .2023 Từ 19g30 đến 21g30   1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG THẢNH THƠI - SOFA: 3.000.000 VNĐ – 1 ...

PHẠM KHÁNH HƯNG 23.01 – ĐÊM NHẠC TRÊN MÂY

PHẠM KHÁNH HƯNG 23.01 – ĐÊM NHẠC TRÊN MÂY

Ngày đăng: 24/12/2022

PHẠM KHÁNH HƯNG 23.01 ĐÊM NHẠC TRÊN MÂY PHẠM KHÁNH HƯNG  23.01 .2023 Từ 19g30 đến 21g30 1. THÔNG TIN ĐẶT VÉ MÂY LANG THANG THẢNH THƠI - SOFA: 1.800.000 VNĐ ...