Menu

Lịch diễn Liveshow Mây Lang Thang Đà Lạt tháng 6

450,000 VNĐ

8.6 trên 10 được 10 bình chọn

Lịch diễn Liveshow Mây Lang Thang Đà Lạt tháng 6

🎶 𝐁𝐀̉𝐍 𝐓𝐈𝐍 𝐃𝐔̛̣ 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐇𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐓𝐑𝐄̂𝐍 𝐌𝐀̂𝐘 🎶
𝐶ℎ𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 6, 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑚𝑢̀𝑎 ℎ𝑒̀ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜̛𝑛 𝑚𝑢̛𝑎 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜̛̣𝑡… 𝐶ℎ𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̂́𝑐 𝑔𝑜̛̣𝑖 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑥𝑢̛𝑎 𝑐𝑢̃, 𝑠𝑜̂𝑖 𝑠𝑢̣𝑐 𝑘𝑦̉ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑚 𝑘𝑖́𝑛, 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑣𝑒̣𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑛𝑎̆𝑚 𝑛𝑎̀𝑜. 𝐻𝑒̀ 𝑣𝑒̂̀, 𝑚𝑢̀𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 ….𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑥𝑎 𝑣𝑎̀… 𝑛ℎ𝑜̛́ !!
🌟 Hàng loạt sao Việt đổ bộ, sẵn sàng cho những đêm diễn của cảm xúc, hãy để Mây Lang Thang cùng giai điệu âm nhạc xua tan phiền muộn và chữa lành những vết thương trong tâm hồn…

1. SÂN KHẤU MÂY LANG THANG ĐÀ LẠT

📌 𝑆𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑎̂́𝑢 𝐶ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢-𝑛ℎ𝑎̣𝑐-𝑡𝑟𝑒̂𝑛-𝑀𝑎̂𝑦 (𝘔𝘢̂𝘺 𝘪𝘯 𝘛𝘩𝘦 𝘕𝘦𝘴𝘵, 519 𝘵𝘩𝘰̂𝘯 𝘔𝘢̆𝘯𝘨 𝘓𝘪𝘯) 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 5:00 – 7:00𝑝𝑚
📌 𝑆𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑎̂́𝑢 Đ𝑒̂𝑚-𝑛ℎ𝑎̣𝑐-𝑡𝑟𝑒̂𝑛-𝑀𝑎̂𝑦 ( 7𝐵 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝐻𝑜𝑎 𝑇ℎ𝑎́𝑚, Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡 , 𝘩𝑒̉𝑚 𝐻𝑎̂̀𝑚 Đ𝑎́, 𝑠𝑎𝑢 𝐷𝑖𝑛ℎ 1) 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 7:30 – 9:30pm
📌 𝑆𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑎̂́𝑢 𝑇ℎ𝑢𝑛𝑔-𝑙𝑢̃𝑛𝑔-𝑀𝑎̂𝑦 (𝑆𝑜̂́ 4 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑢, 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 10, Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡 ) 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 4:30 – 7:00𝑝𝑚
Lịch diễn Liveshow Mây Lang Thang Đà Lạt tháng 6
Lịch diễn Liveshow Mây Lang Thang Đà Lạt tháng 6
Lịch diễn Liveshow Mây Lang Thang Đà Lạt tháng 6

2. LỊCH DIỄN MÂY LANG THANG ĐÀ LẠT THÁNG 6

🌈𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟔
☁️ 02.06 VĂN MAI HƯƠNG & KM: LƯU HƯƠNG GIANG
☁️03.06 PHAN MẠNH QUỲNH & KM: TRẦN MINH DŨNG
☁️04.06 ƯNG HOÀNG PHÚC & KM: QUANG ĐĂNG TRẦN
☁️ 10.06 PHẠM QUỲNH ANH – TRUNG QUÂN
☁️ 17.06 THANH HÀ – PHƯƠNG UYÊN
☁️ 24.06 TRỊNH THĂNG BÌNH & KM TRƯƠNG QUỲNH ANH

3. THÔNG TIN LIÊN HỆ

📞 Hotline/ Zalo: 0986 978 394

📍 Fanpage: Mây Lang Thang

Xem các bài viết khác tại: Mây Lang Thang Show 

 

Thẻ:,

BÌNH LUẬN

Địa chỉ:

Số 50, Ng õ 29, L áng Hạ, Ba Đình, H àNội

Email: sapareviewtattantat@gmail.com

Điện thoại: 0966093999

NOEL CHO TÌNH NHÂN 24.12

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

QUANG VINH 15.02

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

TĂNG PHÚC – LƯƠNG BÍCH HỮU 17.02

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

LÊ HIẾU 16.02

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

Mây Lang Thang Show